Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 26.06.2017 15:46:14

ОБАВЕШТЕЊЕ ОПЕРАТЕРИМА - од 01. јуна почиње примена новог ОБРАСЦА ЗА ПРИЈАВУ ДОГАЂАЈА 

Директорат цивилног ваздухопловства је Законом овлашћен да издаје дозволе организацијама које школују, обучавају летачко и нелетачко ваздухопловно особље.
 
Дцв дозволе издаје у складу са међународним стандардима, што подразумева да су оне признате у целом свету.