Директорат је донео одлуке о продужењу рока важења овлашћења уписаних у сертификат особља обезбеђивања и продужењу рока важења одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству. Више информација у делу сајта Обезбеђивање/Обавештења и захтевиВлада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   

Обавештења за 2020. годину

ААМ 6/2020

Продужење периода важења компанијских ауторизација (Certification authorisation), обука, сертификата и сведочанстава за  особље које одржава ваздухоплове

ААМ 5/2020

Продужење периода важења дозвола особља које одржава ваздухоплове

ААМ 4/2020

Захтев за дефинисање јединственог имејла и контакт-особе за комуникацију са ДЦВ РС из домена Одељења пловидбености

ААМ 3/2020

Нова издања образаца

ААМ 2/2020

Продужење периода важења компанијских ауторизација (Certification authorisation), обука, сертификата и сведочанстава за  особље које одржава ваздухоплове

ААМ 1/2020

Продужење периода важења дозвола особља које одржава ваздухоплове

  

Обавештења за 2019. годину

ААМ 2/2019

Упутство за пријављивање догађаја у којима су откривени делови који нису одобрени или делови који су са непознатим пореклом

ААМ 1/2019

Праћење и извршавање налога за пловидбеност