Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 26.06.2017 15:43:52

ОБАВЕШТЕЊЕ ОПЕРАТЕРИМА - од 01. јуна почиње примена новог ОБРАСЦА ЗА ПРИЈАВУ ДОГАЂАЈА 
Начелник Одељења за саобраћајну делатност
Јован Јовановић
 
Тел. 011 292 70 99
Е-mail jovanovicj@cad.gov.rs