Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 13. априла 2020. године издао је Безбедносну наредбу 03/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   

Оперативна обавештења за 2012. годину

 1. OAM 01-2012 Провера спремности посаде и ваздухоплова пред лет
 2. OAM 02-2012 Образац за пријаву обука и провера
 3. OAM 03-2012 Прихватање одговорног руководиоца, одговорних лица и руководиоца квалитета
 4. OAM 04-2012 Упуставо за дефинисање програма провере психофизичког стања ваздухопловног особља
 5. OAM 05-2012 Обавештење о радовима на аеродрому LFPG (CDG)
 6. OAM 06-2012 Обавештење о новим правилницима
 7. OAM 07-2012 Старосна граница за обављање послова пилота у комерцијалној делатности
 8. OAM 08-2012 Искакање падобранаца и републичке административне таксе
 9. OAM 09-2012 Упутство за прихватање лица које врши обуку из области управаљања радом чланова посаде ваздухоплова
 10. OAM 10-2012 Обавештење о промени форме ICAO плана лета
 11. OAM 11-2012 Упутство за одобравање уређаја за симулирање летења
 12. OAM 12-2012 Упутство за стицање овлашћења инструктора за стручно оспособљавање лица за послове у транспорту опасног терета у ваздушном саобраћају
 13. OAM 13-2012 Услови и поступак прихватања лица која врше линијске провере
 14. OAM 14-2012 Листа усаглашености са одељком IV Правилника о пружању услуга из ваздуха и превоза за сопствене потребе