Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   

Оперативна обавештења за 2012. годину

 1. OAM 01-2012 Провера спремности посаде и ваздухоплова пред лет
 2. OAM 02-2012 Образац за пријаву обука и провера
 3. OAM 03-2012 Прихватање одговорног руководиоца, одговорних лица и руководиоца квалитета
 4. OAM 04-2012 Упуставо за дефинисање програма провере психофизичког стања ваздухопловног особља
 5. OAM 05-2012 Обавештење о радовима на аеродрому LFPG (CDG)
 6. OAM 06-2012 Обавештење о новим правилницима
 7. OAM 07-2012 Старосна граница за обављање послова пилота у комерцијалној делатности
 8. OAM 08-2012 Искакање падобранаца и републичке административне таксе
 9. OAM 09-2012 Упутство за прихватање лица које врши обуку из области управаљања радом чланова посаде ваздухоплова
 10. OAM 10-2012 Обавештење о промени форме ICAO плана лета
 11. OAM 11-2012 Упутство за одобравање уређаја за симулирање летења
 12. OAM 12-2012 Упутство за стицање овлашћења инструктора за стручно оспособљавање лица за послове у транспорту опасног терета у ваздушном саобраћају
 13. OAM 13-2012 Услови и поступак прихватања лица која врше линијске провере
 14. OAM 14-2012 Листа усаглашености са одељком IV Правилника о пружању услуга из ваздуха и превоза за сопствене потребе