Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 12. марта 2020. године издао је Оперативно обавештење у циљу заштите, које налаже свим оператерима који обављају јавни авио-превоз, да обезбеде довољну количину средстава за дезинфекцију, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   

Оперативна обавештења за 2014. годину

 1. OAM 01-2014 Подаци о оствареном налету
 2. OAM 02-2014 Правилник о оперативној дозволи (Прилог)
 3. OAM 03-2014 Упутство за одобравање уређаја за симулирање летења
 4. OAM 04-2014 Промена визног режима Народне Републике Кине и Вишенационалне Државе Боливије
 5. OAM 05-2014 Коришћење ваздухоплова у подручју Крима (Симферопол FIR) (Прилог)
 6. OAM 06-2014 EASA Safety Information Bulletin (Прилог)
 7. OAM 07-2014 Летови у ваздушном простору изнад подручја погођених поплавама
 8. OAM 08-2014 Нередовна слетања у Ираку (Прилог)
 9. OAM 09-2014 Привремене процедуре коришћења бразилског ваздушног простора (Прилог 1, Прилог 2)
 10. OAM 10-2014 Покретање пилот пројекта за промену методологије за прикупљање захтева за обезбеђење ваздухопловног транспорта за потребе УН мировних операција и Специјалних УН политичких мисија (Прилог)
 11. OAM 11-2014 EASA Safety Information Bulletin (Прилог)
 12. OAM 12-2014 EASA Safety Information Bulletin (Прилог) - НИЈЕ НА СНАЗИ
 13. OAM 14-2014 Превоз опасног терета (инфективних супстанци) и лица за које се сумња да су заражени вирусом еболе
 14. OAM 15-2014 Технички и адмнистративни захтеви за оператере из трећих земаља (Уредба (ЕУ) 452/2014 – TCO REGULATION)
 15. OAM 16-2014 - Елементи за које је потребно прибаити претходну сагласнот Директората
 16. OAM 18-2014 Правилник о јавном авио-превозу (Прилог)
 17. OAM 19-2014 Безбедносни билтен Европске агенције за ваздухопловну безбедност (Прилог)
 18. OAM 20-2014 Процедура за одобравање промена за које није потребно претходно одобрење директорат (Прилог)
 19. OAM 21-2014 Обавезно осигурање у ваздушном соабраћају
 20. OAM 22-2014 Електронске цигарете