Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   

Оперативна обавештења за 2014. годину

 1. OAM 01-2014 Подаци о оствареном налету
 2. OAM 02-2014 Правилник о оперативној дозволи (Прилог)
 3. OAM 03-2014 Упутство за одобравање уређаја за симулирање летења
 4. OAM 04-2014 Промена визног режима Народне Републике Кине и Вишенационалне Државе Боливије
 5. OAM 05-2014 Коришћење ваздухоплова у подручју Крима (Симферопол FIR) (Прилог)
 6. OAM 06-2014 EASA Safety Information Bulletin (Прилог)
 7. OAM 07-2014 Летови у ваздушном простору изнад подручја погођених поплавама
 8. OAM 08-2014 Нередовна слетања у Ираку (Прилог)
 9. OAM 09-2014 Привремене процедуре коришћења бразилског ваздушног простора (Прилог 1, Прилог 2)
 10. OAM 10-2014 Покретање пилот пројекта за промену методологије за прикупљање захтева за обезбеђење ваздухопловног транспорта за потребе УН мировних операција и Специјалних УН политичких мисија (Прилог)
 11. OAM 11-2014 EASA Safety Information Bulletin (Прилог)
 12. OAM 12-2014 EASA Safety Information Bulletin (Прилог) - НИЈЕ НА СНАЗИ
 13. OAM 14-2014 Превоз опасног терета (инфективних супстанци) и лица за које се сумња да су заражени вирусом еболе
 14. OAM 15-2014 Технички и адмнистративни захтеви за оператере из трећих земаља (Уредба (ЕУ) 452/2014 – TCO REGULATION)
 15. OAM 16-2014 - Елементи за које је потребно прибаити претходну сагласнот Директората
 16. OAM 18-2014 Правилник о јавном авио-превозу (Прилог)
 17. OAM 19-2014 Безбедносни билтен Европске агенције за ваздухопловну безбедност (Прилог)
 18. OAM 20-2014 Процедура за одобравање промена за које није потребно претходно одобрење директорат (Прилог)
 19. OAM 21-2014 Обавезно осигурање у ваздушном соабраћају
 20. OAM 22-2014 Електронске цигарете