Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   

Оперативна обавештења за 2015. годину

 1. OAM 02-2015 Информација о затварању граничних прелаза и контролних пунктова (Прилог)
 2. OAM 03-2015 Информација о коришћењу ваздушног простора Пакистана (Прилог)
 3. OAM 04-2015 Информација о коришћењу ваздушног простора FIR Либије (Прилог)
 4. OAM 05-2015 Издавање НОТАМ обавештења за подручје Либије
 5. OAM 06-2015 Информација о препоруци Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA) (Прилог)
 6. OAM 07-2015 Ваздушни простор Јемена (Прилог)
 7. OAM 09-2015 Коришћење ваздухоплова уписаних у Регистар ваздухоплова Републике Мађарске
 8. OAM 10-2015 Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају („Сужбени Гласник РС“, Број 45/15)
 9. OAM 11-2015 Именовање лица које ће вршити провере на линији
 10. OAM 12-2015 Извештавање о спроведеним корективним мерама
 11. OAM 13-2015 Извештавање о планираним обукама и проверама
 12. OAM 14-2015 Заједничко коришћење ваздушног простора и оперативне процедуре за избегавање судара у ваздуху
 13. OAM 15-2015 Пријављивање догађаја у цивилном ваздухопловству
 14. OAM 16-2015 Обавеза пријављивања сумњивих радњи надлежним властима на аеродромима Републике Немачке (Прилог)
 15. OAM 17-2015 Обавезно осигурање у ваздушном саобраћају
 16. OAM 18-2015 Информација о пружању услуга у ваздушној пловидби у ваздушном простору Украјине (Прилог)
 17. OAM 19-2015 Информација о рестрикција у ваздушном простору Авганистана (Прилог)
 18. OAM 20-2015 Продужење рока за предузимање радњи
 19. OAM 21-2015 Стицање овлашћења инструктора из области транспорта опасног терета