Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 12. марта 2020. године издао је Оперативно обавештење у циљу заштите, које налаже свим оператерима који обављају јавни авио-превоз, да обезбеде довољну количину средстава за дезинфекцију, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   

Оперативна обавештења за 2015. годину

 1. OAM 02-2015 Информација о затварању граничних прелаза и контролних пунктова (Прилог)
 2. OAM 03-2015 Информација о коришћењу ваздушног простора Пакистана (Прилог)
 3. OAM 04-2015 Информација о коришћењу ваздушног простора FIR Либије (Прилог)
 4. OAM 05-2015 Издавање НОТАМ обавештења за подручје Либије
 5. OAM 06-2015 Информација о препоруци Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA) (Прилог)
 6. OAM 07-2015 Ваздушни простор Јемена (Прилог)
 7. OAM 09-2015 Коришћење ваздухоплова уписаних у Регистар ваздухоплова Републике Мађарске
 8. OAM 10-2015 Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају („Сужбени Гласник РС“, Број 45/15)
 9. OAM 11-2015 Именовање лица које ће вршити провере на линији
 10. OAM 12-2015 Извештавање о спроведеним корективним мерама
 11. OAM 13-2015 Извештавање о планираним обукама и проверама
 12. OAM 14-2015 Заједничко коришћење ваздушног простора и оперативне процедуре за избегавање судара у ваздуху
 13. OAM 15-2015 Пријављивање догађаја у цивилном ваздухопловству
 14. OAM 16-2015 Обавеза пријављивања сумњивих радњи надлежним властима на аеродромима Републике Немачке (Прилог)
 15. OAM 17-2015 Обавезно осигурање у ваздушном саобраћају
 16. OAM 18-2015 Информација о пружању услуга у ваздушној пловидби у ваздушном простору Украјине (Прилог)
 17. OAM 19-2015 Информација о рестрикција у ваздушном простору Авганистана (Прилог)
 18. OAM 20-2015 Продужење рока за предузимање радњи
 19. OAM 21-2015 Стицање овлашћења инструктора из области транспорта опасног терета