Директорат је донео одлуке о продужењу рока важења овлашћења уписаних у сертификат особља обезбеђивања и продужењу рока важења одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству. Више информација у делу сајта Обезбеђивање/Обавештења и захтевиВлада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   

Оперативна обавештења за 2015. годину

 1. OAM 02-2015 Информација о затварању граничних прелаза и контролних пунктова (Прилог)
 2. OAM 03-2015 Информација о коришћењу ваздушног простора Пакистана (Прилог)
 3. OAM 04-2015 Информација о коришћењу ваздушног простора FIR Либије (Прилог)
 4. OAM 05-2015 Издавање НОТАМ обавештења за подручје Либије
 5. OAM 06-2015 Информација о препоруци Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA) (Прилог)
 6. OAM 07-2015 Ваздушни простор Јемена (Прилог)
 7. OAM 09-2015 Коришћење ваздухоплова уписаних у Регистар ваздухоплова Републике Мађарске
 8. OAM 10-2015 Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају („Сужбени Гласник РС“, Број 45/15)
 9. OAM 11-2015 Именовање лица које ће вршити провере на линији
 10. OAM 12-2015 Извештавање о спроведеним корективним мерама
 11. OAM 13-2015 Извештавање о планираним обукама и проверама
 12. OAM 14-2015 Заједничко коришћење ваздушног простора и оперативне процедуре за избегавање судара у ваздуху
 13. OAM 15-2015 Пријављивање догађаја у цивилном ваздухопловству
 14. OAM 16-2015 Обавеза пријављивања сумњивих радњи надлежним властима на аеродромима Републике Немачке (Прилог)
 15. OAM 17-2015 Обавезно осигурање у ваздушном саобраћају
 16. OAM 18-2015 Информација о пружању услуга у ваздушној пловидби у ваздушном простору Украјине (Прилог)
 17. OAM 19-2015 Информација о рестрикција у ваздушном простору Авганистана (Прилог)
 18. OAM 20-2015 Продужење рока за предузимање радњи
 19. OAM 21-2015 Стицање овлашћења инструктора из области транспорта опасног терета