Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 19.03.2018 18:58:21

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 

Оперативне Директиве за 2010. годину 

  1. OD 01-2010