Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 28.02.2017 06:29:51

Радионица о одредбама прописа које се односе на увођење UPSEТ PREVENTION AND RECOVERY обуке, биће одржана 28. фебруара од 10 часова, у просторијама ДЦВ. 

Оперативне Директиве за 2010. годину 

  1. OD 01-2010