Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 24.01.2018 00:49:56

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 

Оперативне Директиве за 2011. годину

  1. SO 01-2011