Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 23.06.2018 02:30:27

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 

Безбедносне наредбе за 2013. годину

  1. SO 01-2013