Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 24.06.2018 13:16:30

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 
13.09.2017
Безбедносна наредба
 
06.09.2017
Безбедносна наредба
 
13.02.2017
Безбедносна наредба
 
 
07.09.2016
Безбедносна наредба
 
 
04.08.2016
Безбедносна наредба
 
 
08.07.2016
Безбедносна наредба
 
 
17.02.2016
Безбедносна наредба
 
 
16.07.2015
Безбедносна наредба
 
 
04.03.2014.
На снази нова Уредба о класама ваздушног простора и условима за њихово коришћење
 
Уредба о класама ваздушног простора Републике Србије и условима за њихово коришћење, коју је 04. децембра 2013. године усвојила Влада Републике Србије, почиње да се примењује 06. марта 2014. године. 
Уредбом се у ваздушном простору Републике Србије примењују класе C, D и G са следећим областима примене:
 
 • Класа С примењује се од доњих граница контролисаног ваздушног простора (ТМА, CТА, UTA) до нивоа лета (FL) 660, изузев у контролисаним зонама (CТR) и аеродромским саобраћајним зонама (ATZ) када су активне..
 • Класа D примењује се у свим CTR током радног времена јединице контроле летења надлежне за пружање услуга у CТR, изузев у АТZ када су активне..
 • Класа G примењује се:
  • изван контролисаног ваздушног простора;
  • изнад FL 660;
  • у свим АТZ до висина које су објављене у Интегрисаном ваздухопловном информативном пакету, када су те зоне активне или до висине одобрене од стране надлежне јединице контроле летења;
  • у зонама спортских активности, до висина које су објављене у Интегрисаном ваздухопловном информативном пакету, када су те зоне активне.
Уредбом се уводи обавеза употребе двостране радио-везе у АТZ и прописују правила летења у зонама обавезне употребе радио-станице (RMZ) и зонама обавезне употребе транспондера (TMZ).
 
Текст  Уредбе о класама ваздушног простора и условима за њихово коришћење можете погледати на страници: Закон и подзаконски прописи ( 2014. година).