Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 18.12.2017 04:25:28

Директорат издао оперативно обавештење одобреним комерцијалним центрима за обуку летачког особља (о томе у делу ВАЗДУХОПЛОВНО ОСОБЉЕ) Полагање испита ради сертификације одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству, заказано је за 23. и 24. новембар од 9 часова. Детаљније на страници Обезбеђивање - циркуларна обавештења.  
13.09.2017
Безбедносна наредба
 
06.09.2017
Безбедносна наредба
 
13.02.2017
Безбедносна наредба
 
 
07.09.2016
Безбедносна наредба
 
 
04.08.2016
Безбедносна наредба
 
 
08.07.2016
Безбедносна наредба
 
 
17.02.2016
Безбедносна наредба
 
 
16.07.2015
Безбедносна наредба
 
 
04.03.2014.
На снази нова Уредба о класама ваздушног простора и условима за њихово коришћење
 
Уредба о класама ваздушног простора Републике Србије и условима за њихово коришћење, коју је 04. децембра 2013. године усвојила Влада Републике Србије, почиње да се примењује 06. марта 2014. године. 
Уредбом се у ваздушном простору Републике Србије примењују класе C, D и G са следећим областима примене:
 
 • Класа С примењује се од доњих граница контролисаног ваздушног простора (ТМА, CТА, UTA) до нивоа лета (FL) 660, изузев у контролисаним зонама (CТR) и аеродромским саобраћајним зонама (ATZ) када су активне..
 • Класа D примењује се у свим CTR током радног времена јединице контроле летења надлежне за пружање услуга у CТR, изузев у АТZ када су активне..
 • Класа G примењује се:
  • изван контролисаног ваздушног простора;
  • изнад FL 660;
  • у свим АТZ до висина које су објављене у Интегрисаном ваздухопловном информативном пакету, када су те зоне активне или до висине одобрене од стране надлежне јединице контроле летења;
  • у зонама спортских активности, до висина које су објављене у Интегрисаном ваздухопловном информативном пакету, када су те зоне активне.
Уредбом се уводи обавеза употребе двостране радио-везе у АТZ и прописују правила летења у зонама обавезне употребе радио-станице (RMZ) и зонама обавезне употребе транспондера (TMZ).
 
Текст  Уредбе о класама ваздушног простора и условима за њихово коришћење можете погледати на страници: Закон и подзаконски прописи ( 2014. година).