Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 23.05.2018 10:41:24

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 
Предраг Ђорђевић
Начелник Одељења за обезбеђивање у ваздухопловству
 
Моб. 064 8033 555
Факс. 011 311 75 79
Е-mail. pdjordjevic@cad.gov.rs