Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 24.06.2018 13:14:04

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 
Ана Дељанин 
Начелник
 
Тел. + 381 11 292 70 34