Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 

Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлога правилника могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 18. децембра 2019. године, на адресу Скадарска 23, Београд или на e-mail адресу: predlozipropisa@cad.gov.rs

Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлога правилника могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 15. децембра 2019. године, на адресу Скадарска 23, Београд или на e-mail адресу: predlozipropisa@cad.gov.rs

Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлога правилника могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 15. децембра 2019. године, на адресу Скадарска 23, Београд или на e-mail адресу: predlozipropisa@cad.gov.rs