Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 20.02.2018 20:03:00

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 
  1. Предлог правилника о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома 

Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлога правилника о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома, могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 7. фебруара 2018. године на адресу Скадарска 23, Београд или на email адресу: predlozipropisa@cad.gov.rs