Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 09.12.2018 20:23:23

Усвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   

Предлог Правилника о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење хелидрома

Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлог Правилника о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење хелидрома могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 19. новембра 2018. године, на адресу Скадарска 23, Београд или на имејл адресу: predlozipropisa@cad.gov.rs

Предлог правилника о дозволама и центрима за обуку пилота ултралаког ваздухоплова

Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлога правилника о дозволама и центрима за обуку пилота ултралаког ваздухоплова могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 16. новембра 2018. године, на адресу Скадарска 23, Београд или на имејл адресу: predlozipropisa@cad.gov.rs