Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 24.06.2018 13:12:26

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 
  1. Предлог Правилника о изменама Правилника о оперативној дозволи за обављање јавног авио-превоза.                  Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлогa правилника о изменама Правилника о оперативној дозволи за обављање јавног авио-превоза могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 13. јуна 2018. године, на адресу Скадарска 23, Београд или на email адресу: predlozipropisa@cad.gov.rs.

  2. Предлог правилника о садржини и начину вођења евиденције центара за обуку ваздухопловног особља                 Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлог правилника о садржини и начину вођења евиденције центара за обуку   ваздухопловног особља, могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 1. јуна 2018.   године, на адресу Скадарска 23, Београд или на email адресу: predlozipropisa@cad.gov.rs