Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 28.07.2017 02:41:10

Од 01. јула 2017. године, у примени је промењени износ нове републичке административне таксе. Нови износ таксе је 830 дин, уместо досадашњих 800 дин. За СПИСА И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ. Детаљније у ПЛОВИДБЕНОСТИ/Административне таксе  
 
Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлога правилника о изменама и допуни Правилника о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази могу се доставити Директорату до 17. јула 2017. године, на адресу Скадарска 23, Београд или на email adresu: predlozipropisa@cad.gov.rs
 
Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлога правилника о изменама и допунама Правилника о ваздухопловном информисању могу се доставити Директорату до 19. јула 2017. године, на адресу Скадарска 23, Београд или на email adresu: predlozipropisa@cad.gov.rs