Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 23.05.2018 10:45:11

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 
  1. Предлог правилника о садржини и начину вођења евиденције центара за обуку ваздухопловног особља

Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлог правилника о садржини и начину вођења евиденције центара за обуку ваздухопловног особља, могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 1. јуна 2018. године, на адресу Скадарска 23, Београд или на email адресу: predlozipropisa@cad.gov.rs