Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 23.09.2017 16:34:23

Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора („Службени гласник РС“, бр. 57/17) почиње да се примењује од AIRAC датума, односно од 14. септембра 2017. године    Сертификација одговорних руководилаца за примену мера обезбеђивања у ваздухопловству, обавиће се у Директорату 29. септембра 2017.године, са почетком у 09 часова.  
 
 
Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлога правилника о утврђивању правила за управљање протоком ваздушног саобраћаја могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 29. септембра 2017. године, на адресу Скадарска 23, Београд или на email adresu: predlozipropisa@cad.gov.rs
 
Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлог правилника о квалитету ваздухопловних података и ваздухопловних информација за Јединствено европско небо могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 29. септембра 2017. године, на адресу Скадарска 23, Београд или на email adresu: predlozipropisa@cad.gov.rs