Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 20.04.2018 07:01:04

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије овлашћен је за издавање, продужавање и одузимање дозвола,односно лиценци  ваздухопловном особљу  као и центрима за  њихову обуку.
 
Дозволе се издају после спроведених програма обуке за сваку категорију ваздухопловног особља посебно и после детаљне провере знања и лекарских прегледа. Једном стечена дозвола продужава се после одређеног временског периода који је дефинисан Правилником. Детаље у вези са регулисањем ове делатности можете погледати за сваку категорију ваздухопловног особља посебно и за центре за обуку ваздухопловног особља. посебно, кликом на назив делатности. О прописима који уређују ову област, детаљније у РЕГУЛАТИВИ.
 
 
ОБАВЕШТЕЊА
 
 - Уплатница за плаћање такси за пружање услуга ДЦВ
 
 - Уплатница за Републичку административну таксу