Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 20.10.2017 01:48:45

Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора („Службени гласник РС“, бр. 57/17) почиње да се примењује од AIRAC датума, односно од 14. септембра 2017. године    Сертификација одговорних руководилаца за примену мера обезбеђивања у ваздухопловству, обавиће се у Директорату 29. септембра 2017.године, са почетком у 09 часова.  

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије овлашћен је за издавање, продужавање и одузимање дозвола,односно лиценци  ваздухопловном особљу  као и центрима за  њихову обуку.
 
Дозволе се издају после спроведених програма обуке за сваку категорију ваздухопловног особља посебно и после детаљне провере знања и лекарских прегледа. Једном стечена дозвола продужава се после одређеног временског периода који је дефинисан Правилником. Детаље у вези са регулисањем ове делатности можете погледати за сваку категорију ваздухопловног особља посебно и за центре за обуку ваздухопловног особља. посебно, кликом на назив делатности. О прописима који уређују ову област, детаљније у РЕГУЛАТИВИ.
 
 
ОБАВЕШТЕЊА
 
 - Уплатница за плаћање такси за пружање услуга ДЦВ
 
 - Уплатница за Републичку административну таксу