Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 22.03.2018 14:54:56

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 
scroll-bg