Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 20.06.2018 13:27:17

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 
scroll-bg