Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Pooštrena kontrola putnika na direktnim letovima za Sjedinjene Američke Države

Sreda, 09.07.2014.
Uprava za bezbednost u saobraćaju Sjedinjenih Američkih Država, uvela je početkom jula pojačane mere kontrole putnika u vazdušnom saobraćaju na pojedinim međunarodnim aerodromima sa kojih se obavljaju direktni letovi za SAD.
 
Mere se odnose na dodatnu kontrolu putnika i njihovih elektronskih uređaja (laptopova, mobilnih telefona…)
Službe obezbeđivanja na aerodromima detaljno će pregledati putnike i njihove uređaje pre ulaska u avion na direktni let za SAD. Uređaji koji nisu ispravni ili im je baterija ispražnjena neće moći da se unesu u avion.
 
Američka uprava za bezbednost u saobraćaju, ističe u svom saopštenju za javnost, da su pojačane mere kontrole putnika u avio-saobraćaju uvedene na osnovu procena bezbednosnih službi SAD.
 
Ove pojačane mere bezbednosti ne sprovode se na aerodromima u Srbiji, jer Srbija još uvek nema direktne letove za Sjedinjene Američke Države.
 
Obaveštavamo putnike koji iz Srbije putuju za SAD, sa drugih međunarodnih aerodroma, da obrate pažnju na ovu informaciju i pripreme svoje elektronske uređaje za putovanje u skladu sa novim merama bezbednosti. 

Nazad na ostale vesti