Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Mirjana Čizmarov imenovana za direktora Direktorata

Četvrtak, 30.10.2014.
Vlada Republike Srbije je današnjoj sednici na predlog Upravnog odbora DCV imenovala Mirjanu Čizmarov za direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, na mandat od pet godina.
 
Vlada je prethodno prihvatila predlog rešenja o razrešenju Mirjane Čizmarov sa mesta vršioca dužnosti zamenika direktora Direktorata.
 
Upravni odbor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, na čijem čelu je potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorana Mihajlović, razmatrao je ranije listu kandidata za imenovanje za direktora Direktorata.
 
Od ukupnog broja prijavljenih, komisija koja je sprovodila konkurs izabrala je tri kandidata, koje je predložila Upravnom odboru. Upravni odbor je odlučio da, od tri predložena kandidata, za direktora Direktorata  izabere Mirjanu Čizmarov.
 
Mirjana Čizmarov je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U dosadašnjoj karijeri bavila se pravnim aspektom evropskih integracijama u oblasti vazdušnog saobraćaja.
 
Od 2002. do 2005. godine bila je pomoćnik ministra za saobraćaj i jedan od učesnika radne grupe u formiranju Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i tadašnje Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore po standardima EU.
 
Bila je i šef Biroa za saradnju sa Evropskom unijom u Privrednoj komori Srbije. Od 2006. godine u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva bila je direktor Sektora za pravne i opšte poslove, specijalni savetnik generalnog direktora za CRCO (EUROCONTROL) i direktor Direkcije za planiranje i razvoj. Od  februara 2013.godine obavljala je finkciju  vršioca dužnosti zamenika direktora Direktorata. 


Nazad na ostale vesti