Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 86/19), koji stupa na snagu 14. decembra, predviđena je nova Republička administrativna taksa za rešenja kojim se odobrava transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme. Iznos takse je 5590 dinara.  Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora ("Službeni glasnik RS", broj 62/19) stupa na snagu 05.12.2019  Do 18. decembra 2019. godine možete poslati vaše primedbe, predloge i sugestije na tekst Predlog pravilnika o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.  
Vesti sa sajta

Saradnja Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Komande Ratnog vazduhoplovstva i PVO Vojske Srbije

Petak, 11.10.2019.
Saradnja Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Komande Ratnog vazduhoplovstva i PVO Vojske Srbije

Direktorka Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije Mirjana Čizmarov i komandant Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane general-major Duško Žarković, u prostorijama Komande RV i PVO, potpisali su Proceduru o aktivnosti u vezi sa dodelom "Mode-S" i ELT kodova vojnim vazduhoplovima. Ovaj dokument o saradnji namenjen je opremanju vazduhoplova Vojske Srbije savremenim elektronskim uređajima i sistemima koji su kompatibilni i interoperabilni sa uređajima i sistemima koje koriste pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi, pružaoci usluga traganja i spasavanja i operateri civilnih vazduhoplova, što će doprineti ukupnom povećanju bezbednosti vazdušnog saobraćaja. 


Nazad na ostale vesti