Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Obaveštenje u vezi sa javnim konkursom za izbor direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Ponedeljak, 30.09.2019.
Obaveštenje u vezi sa javnim konkursom za izbor direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

U skladu sa članom 28. tačka 5. Zakona o javnim agencijama  („Sl.glasnik RS“ br. 18/05, 81/05- ispravka i 47/18), obaveštava se javnost, da je izborni postupak za izbor direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, sproveden i da je osnivaču podneta Lista kandidadata koji su u izbornom postupku postigli najbolji rezultat prema prosečnoj oceni sa Zapisnicima o sprovedenom izbornom postupku, i to:

  1. Kandidat sa šifrom prijave “DCVRS-JK-002“, čija je prosečna ocena 2,66, i
  2. Kandidat sa šifrom prijave “DCVRS-JK-001“, čija je prosečna ocena 2,53.

Nazad na ostale vesti