Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Održan sastanak sa predstavnicima Upravnih okruga u vezi sa inicijativom Direktorata za izgradnju, registraciju i otvaranje helidroma

Utorak, 10.09.2019.
Održan sastanak sa predstavnicima Upravnih okruga u vezi sa inicijativom Direktorata za izgradnju, registraciju i otvaranje helidroma

U prostorijama Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije održan je sastanak sa predstavnicima Upravnih okruga Republike Srbije, a u vezi sa inicijativom Direktorata za izgradnju, registraciju i otvaranje helidroma na njihovim teritorijama u cilju razvoja vazdušnog saobraćaja. Sastanku je prisustvovalo preko 40 predstavnika, iz 17 upravnih okruga. 

Predstavnici Direktorata su prezentovali regulativu koja se odnosi na helidrome, način i uslove za izgradnju helidroma kao i uslove i postupak za izdavanje saglasnosti za korišćenje helidorma. Nakon prezentacija, u drugom delu sastanka, otvorena je diskusija u kojoj su predstavnici Upravnih okruga dobili odgovore na postavljena pitanja. 

Podsećamo, Direktorat će u okviru inicijative za izgradnju, registraciju i otvaranje helidroma snositi troškove inicijalnih pregleda potencijalnih lokacija, pregled dokumentacije i postupak izdavanja saglasnosti za korišćenje helidroma, kao i pružiti svu neophodnu podršku i stručnu pomoć shodno propisima Republike Srbije u ovoj oblasti. 
 
 
 
 

Nazad na ostale vesti