Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 09/20 i stupa na snagu 12. februara 2020. godine.  ONE STOP SECURITY  u Srbiji. Od januara 2020. godine sistem obezbeđivanja u vazduhoplovstvu u našoj zemlji isti kao u zemljama Evropske unijeDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

ICAO koordinirana misija za verifikaciju

Utorak, 04.06.2019.
ICAO koordinirana misija za verifikaciju

Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo  (ICAO) je u periodu  od 19-26 marta 2019. godine izvršila proveru rada Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (ICAO Coordinated Validation Mission).

Provera ICVM je ICAO koordinirana misija za verifikaciju i podrazumeva aktivnost koju ICAO sprovodi u državi članici  i tokom koje eksperti iz ICAO prikupljaju i procenjuju dokaze koje je dostavila država, a odnose se na sprovođenje prihvaćenih korektivnih akcionih planova Corrective Action Plans-CAP.

Podsećanja radi, tokom ICAO provere 2009. godine, utvrđeno je 182 nalaza koji su  se odnosili  na nedostatak implementacije kritičnih elemenata državne funkcije nadzora što je rezultiralo ukupnom ocenom od 66.4% sistema civilnog vazduhoplovstva u Republici Srbiji.

Na poziv Direktora Direktorata,  gospođe Mirjane Čizmarov, ICAO je tokom posete u martu 2019. godine, utvrdila da je stepen usaglašenosti sistema civilnog vazduhoplovstva u Republici Srbiji  93,3%,  što predstavlja  poboljšanje od 26,9 % u  odnosu na proveru koja je obavljena 2009. godine.

Postignut rezultat u ovom trenutku svrstava Republiku Srbiju na 5. mesto u Evropi, i na 14. mesto u svetu po stepenu usaglašenosti  i primene propisa i preporučene prakse ICAO, u sistemu civilnog vazduhoplovstva.


Nazad na ostale vesti