Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Radionica "Bezbednost na PSS-u na mešovitom aerodromu"

Sreda, 15.05.2019.
Radionica "Bezbednost na PSS-u na mešovitom aerodromu"

U sklopu saradnje sa Evrokontrolom i njihove podrške državama članicama ("Support to State" projekat), Direktorat će biti domaćin  radionice „Runway Safety at joint use aerodrome “  u periodu od 20-21. maja 2019. godine.

Radionicu će voditi predavači iz Evrokontrola i predstavnici Odeljenja za ATM/ATCO/MET/AIS, a kako je tema bezbednost na PSS-u na mešovitim aerodromima, pored predstavnika Odeljenja aerodroma, pozivu su se odazvali predstavnici Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo, Komande RViPVO, Aerodroma Srbije i aerodroma Niš i Kraljevo.

Glavne teme će biti podizanje svesti o važnosti održavanja bezbednosti na PSS-u na mešovitim aerodromima, predstavljanje glavnih smernica iz EAPPRI Edition 3.0 (European Action Plan for the Prevention of Runway Incursions), značaj obrazovanja lokalnih RST (Runway Safety Teams) u odgovarajućem i delotvornom sastavu i diskusija o najboljoj praksi kao i o dosadašnjim iskustvima u ovoj oblasti”.


Nazad na ostale vesti