Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Kurs procene rizika u civilnom vazduhoplovstvu

Utorak, 14.05.2019.
Kurs procene rizika u civilnom vazduhoplovstvu

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije u periodu od 14.-17. maja 2019. godine u saradnji sa regionalnom kancelarijom ICAO za Evropu i Severnu Afriku (ICAO EUR/NAT Office), organizuje kurs u vezi sa procenom rizika u civilnom vazduhoplovstvu. Ovaj kurs je jedna od mnogobrojnih aktivnosti regionalne kancelarije ICAO sa ciljem izvršenja ICAO globalnog plana za oblast obezbeđivanja u vazduhoplovstvu (GASeP).

Imajući u vidu da je povećanje svesti o rizicima i odgovor na taj rizik jedan od ključnih prioriteta navedenih u GASeP -u, ICAO EUR/NAT kancelarija namerava da ojača svoje napore u izgradnji kapaciteta i ponudi dodatne mogućnosti za izgradnju kapaciteta država članica ICAO. Ovaj kurs je prvi takav kurs koji se organizuje u ovom delu Evrope i na njemu će osim eksperata Direktorata civilnog vazduhoplovstva prisustvovati i eksperti Ministarstva unutrašnjih poslova-Direkcija policije, Ministarstva odbrane, Bezbednosno-informativne agencije i Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka.


Nazad na ostale vesti