Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 09/20 i stupa na snagu 12. februara 2020. godine.  ONE STOP SECURITY  u Srbiji. Od januara 2020. godine sistem obezbeđivanja u vazduhoplovstvu u našoj zemlji isti kao u zemljama Evropske unijeDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Kurs procene rizika u civilnom vazduhoplovstvu

Utorak, 14.05.2019.
Kurs procene rizika u civilnom vazduhoplovstvu

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije u periodu od 14.-17. maja 2019. godine u saradnji sa regionalnom kancelarijom ICAO za Evropu i Severnu Afriku (ICAO EUR/NAT Office), organizuje kurs u vezi sa procenom rizika u civilnom vazduhoplovstvu. Ovaj kurs je jedna od mnogobrojnih aktivnosti regionalne kancelarije ICAO sa ciljem izvršenja ICAO globalnog plana za oblast obezbeđivanja u vazduhoplovstvu (GASeP).

Imajući u vidu da je povećanje svesti o rizicima i odgovor na taj rizik jedan od ključnih prioriteta navedenih u GASeP -u, ICAO EUR/NAT kancelarija namerava da ojača svoje napore u izgradnji kapaciteta i ponudi dodatne mogućnosti za izgradnju kapaciteta država članica ICAO. Ovaj kurs je prvi takav kurs koji se organizuje u ovom delu Evrope i na njemu će osim eksperata Direktorata civilnog vazduhoplovstva prisustvovati i eksperti Ministarstva unutrašnjih poslova-Direkcija policije, Ministarstva odbrane, Bezbednosno-informativne agencije i Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka.


Nazad na ostale vesti