Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Petnaest godina rada Direktorata civilnog vazduhoplovstva i SMATSA-e

Petak, 18.01.2019.
Petnaest godina rada Direktorata civilnog vazduhoplovstva i SMATSA-e

Petnaest godina rada Direktorata civilnog vazduhoplovstva i SMATSA-e obeleženo je u sredu u Skupštini Grada Beograda, a među prisutnima su, pored njihovih predstavnika, bili i predstavnici Vlade i drugih vazduhoplovnih kompanija i institucija.

Tim povodom, pristunima se obratila direktorka Direktorata Mirjana Čizmarov koja je govorila o počecima rada te institucije, njenim dosadašnjim rezultatima, kao i budućim planovima:

- Gotovo smo zaokružili proces donošenja podzakonskih akata za izvršenje Zakona o vazdušnom saobraćaju, radimo na postizanju potpune usaglašenosti sa međunarodnim vazduhoplovnim standardima i preporučenom praksom ICAO i evropskom regulativom.

Takođe, ostvarili smo izuzetno uspešnu saradnju sa Evropskom Komisijom i Evropskom agencijom za vazduhoplovnu bezbednost koja redovno prati i kontroliše naš rad. Standardizaciona inspekcija i EASA su potvrdili najviši nivo standardizacije u okviru EASA sistema, viši nego u nekim zemljama Evropske unije.

Očekujemo da uz podršku naše Vlade što skorije uvedemo srbiju u jedinstveno evropsko vazduhoplovno područje, da postanemo punopravna članica EASA-e, da uzmemo još aktivnije učešće u radu svih međunarodnih vazduhoplovnih organizacija, intenziviramo i dodatno unapredimo saradnju sa civilnim vazduhoplovnim vlastima država u regionu. -

Obraćanju se pridružio i direktor SMATSA-e Predrag Jovanović koji je tom prilikom istakao značaj rada te dve institucije i podsetio na rezultate koje je Kontrola letenja ostvarila u prethodnih 15 godina:

-  Moram da kažem da je 2018. godina donela nekoliko istorijskih rezultata. Prvi put ikada u zoni odgovornosti SMATSA-e opsluženo je više od 700.000 letova i to su samo letovi koji se odvijaju po pravilima instrumentalnog letenja. Sledeći istorijski rekord, u nekoliko navrata ponovljen, je više od 3.000 letova u toku dana.

Takođe, zabeležili smo prvi put vršne sate sa preko 200 aviona, čak 220 aviona u jednom satu. Ono što se iz ovih cifara ne vidi, a vrlo je bitno, je da je ovaj saobraćaj opslužen bez ijednog ozbiljnijeg incidenta. -

Kako je proteklo okupljanje, ko je bio prisutan i o čemu je još bilo reči u obraćanjima pogledajte na sledećem video snimku:

https://youtu.be/kFp_T3zyF7g 


Nazad na ostale vesti