Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

7. sastanak Regionalnog komiteta za traganje i spasavanje

Ponedeljak, 19.11.2018.
7. sastanak Regionalnog komiteta za traganje i spasavanje

Delegacija Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, predvođena direktorkom Mirjanom Čizmarov, učestvovala je na sastanku  Koordinacionog odbora (Steering Board), Regionalnog savetodavnog komiteta za traganje i spasavanje u civilnom vazduhoplovstvu (RASARAC).

Sedmi sastanak RASARAC-a  je održan 16.novembra 2018. godine u Bratislavi, Slovačka, državi koja predsedava radom RASARAC tokom 2018.godine.

Na sastanku su učestvovali visoki predstavnici Srbije, Slovačke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske, Makedonije i Crne Gore, Austrije i Češke, uz podršku delegacije EUROCONTROL-a, predvođena direktorom g.Emonom Brenanom, kao i uz učešće predstavnika ICAO EUR/NAT kancelarije iz Pariza.

Slovačka, kao domaćin sastanka, se posebno zahvalila direktorki Mirjani Čizmarov i Direktoratu civilnog vazduhoplovstva na pokretanju inicijative za unapređenje saradnje u oblasti traganja i spasavanja, uspostavljanjem RASARAC-a, kao i doprinosa koji Direktorat pruža u radu RASARAC-a. Stavu Slovačke pridružile su i druge članice RASARAC-a.

Sastanak je imao za cilj analiziranje godišnjih izveštaja država članica RASARAC-a po pitanju traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu, zatim analizu aktivnosti i preporuka rada uspostavljenih Radnih grupa (međudržavni sporazumi, operativna pitanja i obuke), pitanje finansiranja usluge traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu, analizu izveštaja RASARAC-a za 2018.godinu, kao i analiza predloga rada RASARAC-a za 2019.godinu.

Na inicijativu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, a na osnovu predloga EUROCONTROL i ICAO EUR/NAT, predstavnici država članica RASARAC-a na sastanku u Bratislavi,  potpisali su Memorandum o razumevanju na temu uspostavljanja zvanične saradnje i koordinacije aktivnosti u oblasti traganja i spasavanja sa predstavnicima JRCC Larnaca, Cyprus.

Na kraju sastanka izvršena je ceremonijalna primopredaja dužnosti između Slovačke i Slovenije, kao naredne države koja će predsedavati radom RASARAC-a tokom 2019.godine.


Nazad na ostale vesti