Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Radnik meseca, novembar

Utorak, 30.10.2018.
Radnik meseca, novembar

 

Radnik meseca, Novebar

       Katarina Klara Dakić, Savetnik direktora za ekonomiku u vazdušnom saobraćaju je radnik meseca novembra, zbog izuzetno zalaganja i angažovanja.

Radnik meseca, Oktobar

         Predrag Đorđević, Načelnik odeljenja za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu je radnik meseca oktobra, zbog izuzetnog zalaganja i angažovanja na primeni i tokom odita ,, One Stop Security".

Radnik meseca, Septembar

  • Nikola Šarančić, Šef Spasilačko – koordinacionog centra je radnik meseca septembra, zbog izuzetnog zalaganja i doprinosa u realizaciji vezbe „SAREX 39-18“.

Radnik meseca, Avgust

  • Biljana Vukosav

Radnik meseca, Jul

  • Vladimir Pavlović

Radnik meseca, Jun

  • Željko Dobrić

Radnik meseca, Maj

  • Nebojša Stanojević


Nazad na ostale vesti