Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

Uspešno realizovana vežba traganja za palim vazduhoplovima i spasavanja lica "SAREX 39-18"

Petak, 28.09.2018.
Uspešno realizovana vežba traganja za palim vazduhoplovima i spasavanja lica "SAREX 39-18"

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije uspešno je juče realizovao kompleksnu vežbu traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica u reonu mesta Kučevo u Braničevskom okrugu.

Vežba „ SAREX 39-18“ izvedena je u skladu sa redovnim godišnjim planom uvežbavanja Sektora za traganje i spasavanje Direktorata civilnog vazduhoplovstva, a u cilju provere funkcionisanja celokupnog nacionalnog sistema traganja i spasavanja. Jučerašnja vežba, najkompleksnija do sada po broju angažovanih učesnika, okupila je preko 200 profesionalaca iz 16 organizacija i jedinica iz nacionalnog sistema traganja i spasavanja. Nosilac vežbe ispred Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije bio je Spasilačko-koordinacioni centar, koji je nadležan za rukovođenje sistemom traganja za vazduhoplovima i spasavanja lica u civilnom vazduhoplovstvu. Pored SKC DCV-a, na vežbi su učestvovali i:

-  Ministarstvo odbrane Republike Srbije: Vojska Srbije (Operativni centar Komande Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane), 119. mešovita helikopterska eskadrila iz Niša, 714. protivoklopna helikopterska eskadrila iz Lađevaca, 63. padobranski bataljon Specijalne brigade) i Vojnomedicinska akademija,

- Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije (Operativni centar MUP, Helikopterska jedinica, Specijalna antiteroristička jedinica, Policijska uprava Požarevac/Policijska stanica Kučevo, Sektor za vanredne situacije – Odeljenje za  vanredne situacije u Požarevcu/organizaciona jedinica u Kučevu i Odeljenje za tetra i radio komunikacije Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije),

- Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (Klinički centar Srbije, Klinički centar Niš i Hitna pomoć Doma zdravlja Kučevo),

- Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd,

- Gorska služba spasavanja Srbije,

- Crveni krst Srbije, i

- Centar za istraživanje saobraćajnih nesreća.
 
Prema planiranom scenariju vežbe, avion za panoramsko razgledanje sa devet putnika doživeo je u rejonu Kučeva sudar sa jedrilicom u vazduhu i bio prinuđen da izvrši vanaerodromsko sletanje, nakon čega je sa njim došlo do gubitka radio veze. Nakon bliskog susreta sa avionom, jedan od članova posade jedrilice iskače, otvara spasavajući padobran i nezgodno se prizemljuje na drvo, povređuje i ostaje da visi. Drugi član posade uspeva da izvede grubo sletanje jedrilicom, nakon čega aktivira lični radio predajnik za otkrivanje pozicije u slučaju nužde. Po prijemu signala Spasilačko-koordinacioni centar DCV-a aktivira službe iz sistema traganja i spasavanja i kreće spasilačka akcija.
 

Kako je na kraju vežbe izjavio Nikola Šarančić, šef Spasilačko-koordinacionog centra DCV-a i rukovodilac vežbe, od ključnog značaja za svaku spasilačku akciju je preciznost, brzina i uvežbanost, kako rada na terenu, tako i saradnja civilnih i vojnih snaga na dežurstvu u operaciji reagovanja na stanje vazduhoplova u opasnosti na teritoriji Srbije:

- Cilj vežbe bio je da prikažemo funkcionisanje organizacije rada nacionalnog sistema. Kako putem rada Spasilačko-koordinacionog centra, uspostavljanja i funkcionisanja štaba operacije traganja i spasavanja, tako i putem korišćenja informacionih tehnologija u spasilačkim operacijama, planiranja operacije, angažovanja i koordiniranja jedinicama, komunikacijom među jedinicama, pretragom terena iz vazduha ali i kopnenom pretragom terena. Demonstrirali smo evakuacije povređenih upotrebom spasilačkog vitla (dizalice) i upotrebom tehnika spasavanja u vertikalnim uslovima kada se unesrećeni nalazi na drvetu. Što se tiče operacija spasavanja putnika iz aviona, fokus je bio na gašenju požara na olupini aviona, pružanju prve pomoći povređenima i njihovom transportu do zdravstvenih ustanova. 

Izuzetno smo zadovoljni vežbom i nivoom saradnje svih nacionalnih kapaciteta u ovom važnom segmentu za civilnu avijaciju. - istakao je Šarančić. 

Direktorat civilnog vazduhoplovstva je nacionalno regulatorno i nadzorno telo Republike Srbije u civilnom vazdušnom saobraćaju, koji svoje poslove obavlja u skladu sa ratifikovanim međunarodnim sporazumima, standardima i preporučenom praksom međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO), propisima Evropske Unije i Zakonom o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije.

Nazad na ostale vesti