Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 17. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu 01/2020, koja se odnosi na domaće i strane operatere koji obavljaju međunarodni vanredni avio-prevoz, domaće i strane operatere koji obavljaju nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-prevozu, u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja COVID-19Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 12. marta 2020. godine izdao je Operativno obaveštenje u cilju zaštite, koje nalaže svim operaterima koji obavljaju javni avio-prevoz, da obezbede dovoljnu količinu sredstava za dezinfekciju, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Prezentacija DCV na redovnoj godišnjoj radionici EASSS

Utorak, 11.07.2017.

 U organizaciji Eurocontrol-a u Briselu je dana 14. 06. 2017. godine održana redovna godišnja radionica Evropske vazduhoplovne koordinacione ćelije za krizne situacije EASSS (European Aviation Coordination Crisis Cell).

 
Na radionici su osim organizatora iz Eurocontrol - stalnih članova EASSS, učestvovali  i predstavnici Evropske komisije, Evropske agencije za bezbednost u vazduhoplovstvu EASA, Međunarodnog udruženja avio prevozilaca IATA, predstavnici agencije ENISA - The European Union Agency for Network and Information Security, kao veliki broj nacionalnih kontakt osoba za krizne situacije (State Focal Point - SFP) i/ili njihovih zamenika.
 
U okviru Radionice izvršen  je pregled poslova EACCC na:
-       ažuriranju Registra rizika opasnih pojava (do sada analizirano 18 pojava),
-       ažuriranju dokumenata Network Manager (NM) Implementing Rule i  SFP Role,
-       analiziranju opasnosti od Cuber napada,
-       sprovođenju vežbe POWER17 i izradi izveštaja sa vežbe,
-       pripremi vežbe CUBER18, itd.
 
Pod drugom tačkom dnevnog reda, EACCC update/Developments at State/local level prezentiran je status rada na poslovima upravljanja kriznim situacijam u vazduhoplovstvu u različitim državama. Ove godine prezentacije su održali predstavnici Danske i Srbije.
 
Na poziv predstavnika EACCC, LJiljana Savić, MET inspektor iz DCV u svojstvu zamenika SFP, prezentovala je ACM - Aviation Crisis Management System u Republici Srbiji koji je razvijen u Direktoratu civilnog vazduhoplovsta RS. Prezentacija je bila pripremljena za EACCC regionalnu radionicu održanu u novembru 2016. godine u Beogradu. Prezentacija je tada naišla na odličan prijem kod polaznika radionice pa je DCV dobio poziv da u Briselu prikaže trenutno stanje poslova u vezi sa ACM u Srbiji.
 
Prezentacija je i u Briselu naišla na izuzetno dobar prijem od organizatora i učesnika radionice i ocenjena je kao odličan prikaz sistema u Srbiji, a sam sistem je ocenjen kao veoma napredan u odnosu na većinu zemalja  u regionu, pa i šire u Evropi.
 
Tokom daljeg rada radionice kopredsedavajući (NM Director i predstavnik EC DG-MOVE), kao i mnogi učesnici u svojim diskusijama osvrtali su se na prezentaciju DCV u raznim kontekstima u vezi sa pojedinim tačkama dnevnog reda. Postavljana su i detaljnija pitanja u vezi sa stanjem poslova na ACM u Srbiji na koja je predstavnik DCV dao adekvatne odgovore.
 

Nazad na ostale vesti