Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 22.03.2019 09:34:45

Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Sertifikovano 186 lica u vazduhoplovnoj industriji

Utorak, 13.02.2018.
Sertifikovano 186 lica u vazduhoplovnoj industriji

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije sertifikovao je u poslednjih godinu dana u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu 186 zaposlenih u vazduhoplovnoj industriji na teritoriji Republike Srbije.

Na osnovu Nacionalnog programa za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu i Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu u poslednjih godinu dana izvršeno je nekoliko provera znanja, sposobnosti i veština za sticanje sertifikata u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.
 
Za proveru znanja  u oblasti „Instruktor obuke u obezbeđivanju u vazduhoplovstvu“ prijavilo se 12 kandidata i svi kandidati su stekli odgovarajuća ovlašćenja za obavljanje obuke.
 
Obavljena je poslednja sertifikacija lica koja obavljaju pregled obezbeđivanja na aerodromu. Odgovarajuće ovlašćenje dobilo je 117 zaposlenih sa Aerodroma „Nikola Tesla“ – Beograd i 29 zaposlenih u JP „Aerodrom Niš“ – Niš.
 
Prvi put je obavljena i sertifikacija odgovornih rukovodilaca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu. Za sertifikaciju se prijavilo 28 vazduhoplovnih subjekata, čija je obaveza da imenuju odgovornog rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu. Svi prijavljeni kandidati su stekli sertifikat „Odgovorni rukovodilac za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu“.

Nazad na ostale vesti