Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta - (Konkurs je završen)

Sreda, 03.01.2018.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta - (Konkurs je završen)

DIREKTORAT CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA

 

REPUBLIKE SRBIJE

 

OGLAŠAVA

 

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VREME

(Konkurs je završen) 

 

 I   RADNA MESTA KOJA SE POPUNJAVAJU:

 

 

1.      Inspektor za plovidbenost, Odeljenje plovidbenosti, Sektor za saobraćajnu delatnost, plovidbenost i vazduhoplovno osoblje - 1 izvršilac

 

Uslovi za rad na radnom mestu inspektor za plovidbenost:

-      završen mašinski fakultet vazduhoplovnog smera u obimu od najmanje 300 ESPB bodova;

-       5 godina radnog iskustva u struci, kao i odgovarajuće iskustvo u oblasti vazduhoplovstva;

-       iskustvo u radu sa Windows operativnim sistemom, poslovnim aplikacijama (MS Word, MS Excel, MS Outlook ) i internet pretraživačima;

-       poznavanje engleskog jezika – B1*CEFR;

 

Provera stručne osposobljenosti, znanja i veština koje se proveravaju u izbornom postupku:

-       poznavanje međunarodnih i nacionalnih propisa i standarda u oblasti vazduhoplovstva i ratifikovanih međunarodnih konvencija iz domena plovidbenosti;

-       veština komunikacije-neposredno, kroz usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa.

 

 

   

 

 

Prednost će imati kandidati koji:

 

-          poseduju sertifikate o  prisustvu/položenom ispitu iz oblasti inicijalne i kontinuirane plovidbenosti;

-          imaju iskustva na rukovodećim pozicijama u organizacijama koja se bave delatnostima iz domena inicijalne i kontinuirane plovidbenosti;

-          poseduju dozvolu/licencu za održavanje vazduhoplova ili vazduhoplovnih proizvoda izdatu od strane vazduhoplovnih vlasti zemalja članica ICAO ili njihovih akreditacionih tela iz vazduhoplovne delatnosti;

-          poseduju sertifikate o položenim obukama za tip vazduhoplova;

-          posedovanje vozačke dozvole B kategorije;

2.      Inspektor za plovidbenost, Odeljenje plovidbenosti, Sektor za saobraćajnu delatnost, plovidbenost i vazduhoplovno osoblje - 1 izvršilac

 

Uslovi za rad na radnom mestu inspektor za plovidbenost:

-      Završen elektrotehnički fakultet - studijski program elektrotehnika i računarstvo u obimu od najmanje 300 ESPB bodova;

-       5 godina radnog iskustva u struci, kao i odgovarajuće iskustvo u oblasti vazduhoplovstva;

-       iskustvo u radu sa Windows operativnim sistemom, poslovnim aplikacijama (MS Word, MS Excel, MS Outlook ) i internet pretraživačima;

-       poznavanje engleskog jezika – B1*CEFR;

 

Provera stručne osposobljenosti, znanja i veština koje se proveravaju u izbornom postupku:

-       poznavanje međunarodnih i nacionalnih propisa i standarda u oblasti vazduhoplovstva i ratifikovanih međunarodnih konvencija iz domena plovidbenosti;

-       veština komunikacije-neposredno, kroz usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa.

 

 

    Prednost će imati kandidati koji:

 

-          poseduju sertifikate o  prisustvu/položenom ispitu iz oblasti inicijalne i kontinuirane plovidbenosti;

-          imaju iskustva na rukovodećim pozicijama u organizacijama koja se bave delatnostima iz domena inicijalne i kontinuirane plovidbenosti;

-          poseduju dozvolu/licencu za održavanje vazduhoplova ili vazduhoplovnih proizvoda izdatu od strane vazduhoplovnih vlasti zemalja članica ICAO ili njihovih akreditacionih tela iz vazduhoplovne delatnosti;

-          poseduju sertifikate o položenim obukama za tip vazduhoplova;

-          posedovanje vozačke dozvole B kategorije;

3.  Inspektor za elektroenergetske instalacije, vazduhoplovne sisteme i opremu, Odeljenje aerodroma, Sektor za vazdušnu plovidbu, aerodrome i obezbeđivanje u vazduhoplovstvu ( ATM/ANS/ADR/AVSEC ) – 1 izvršilac     

         

Uslovi za rad na radnom mestu inspektor za elektroenergetske instalacije, vazduhoplovne sisteme i opremu:

 

-       stečeno visoko obrazovanje iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektroenergetski smer, na osnovnim akademskim ili specijalističkim strukovnom studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova;

-       5 godina radnog iskustva u oblasti vazduhoplovstva;

-       iskustvo u radu sa Windows operativnim sistemom, poslovnim aplikacijama (MS Word, MS Excel, MS Outlook ) i internet pretraživačima;

-       poznavanje engleskog jezika – B1*CEFR;

 

Provera stručne osposobljenosti, znanja i veština koje se proveravaju u izbornom postupku:

-       poznavanje međunarodnih i nacionalnih propisa, standarda  i preporučene prakse i ratifikovanih međunarodnih konvencija u oblasti aerodroma i komunikacijskih, navigacijskih i nadzornih sistema i uređaja;

-       veština komunikacije - neposredno, kroz usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa.  

            

II  ZAJEDNIČKO ZA SVA RADNA MESTA:

 

               Rad na radnim mestima se zasniva na neodređeno vreme, mesto rada Beograd, ul.    Skadarska br. 23 i 23/1.

 

 

III  DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ PRIJAVU NA JAVNI KONKURS:

 

-          potpisana prijava- u prijavi naznačiti radno mesto na koje se konkuriše sa kontakt  adresom i brojem telefona;

-          biografija;

-          original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije;

-          original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

-          original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;       

-          dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo;

-          uverenje sudskog organa da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

 

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog   beležnika.

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika biće odbačene zaključkom Konkursne komisije.

 

 

IV  ROK U KOME SE PODNOSE PRIJAVE NA JAVNI KONKURS:

 

Kandidati su dužni da svoje prijave na konkurs dostave u roku od 15 dana, koji  počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja javnog konkursa u dnevnom listu  „Blic“ i na zvaničnom sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (www.cad.gov.rs).         .

 

 

ADRESA NA KOJU SE PODNOSE PRIJAVE NA JAVNI KONKURS:

 

            Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Beograd, ul. Skadarska 23 i 23/1, sa naznakom „za javni konkurs sa nazivom radnog mesta na koje se konkuriše“.

 

 

VI  LICE ZADUŽENO ZA DAVANJE OBAVEŠTENJA O JAVNOM KONKURSU:

 

Irena Bjelotomić, kontakt telefon 011 292 7028

 

VII PROVERA OSPOSOBLJENOSTI, ZNANJA I VEŠTINA KANDIDATA U IZBORNOM POSTUPKU:

 

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi za ispunjavanje uslova za oglašena radna mesta, proveru stručnih osposobljenosti, znanja i veština, konkursna komisija će proveru obaviti usmenim putem, u prostorijama Direktorata  civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Beograd, Skadarska 23 i 23/1.

O datumu, danu i vremenu kada će se sprovesti usmeni razgovor sa kandidatima, kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonom ili na adresu koju su naveli u prijavi.

 

Napomena:

 

Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.

 

 

 


Nazad na ostale vesti