Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 22.04.2018 10:49:07

Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Veliko priznanje za Direktorat

Petak, 01.12.2017.
Veliko priznanje za Direktorat

Veliko priznanje za Direktorat

 

Direktorka Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije Mirjana Čizmarov izabrana je  za potpredsednicu Privremenog saveta Eurokontrola, evropske organizacije za bezbednost vazdušne plovidbe. Čizmarov je drugi put zaredom izabrana na mandat od dve godine, ovoga puta tajnim glasanjem u sedištu Eurokontrola u Briselu.

Privremeni savet Evrokontrola je jedno od dva upravljačka tela ove agencije i čine ga predstavnici svih država članica na nivou generalnih direktora civilnog vazduhoplovstva. Privremeni savet je zadužen za primenu opšte politike Eurokontrola koju je usvojila Stalna komisija kao i za nadzor nad radom Agencije.

Izbor direktorke Direktorata je veliko priznanje kako za civilne vazduhoplovne vlasti Srbije tako i za Republiku Srbiju, budući da je naša zemlja punopravna članica Eurokontrola od 2005. godine.


Nazad na ostale vesti