Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 22.02.2018 06:03:40

Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Održan treći sastanak Regionalnog komiteta za traganje i spasavanje

Utorak, 11.07.2017.
Održan treći sastanak Regionalnog komiteta za traganje i spasavanje

Održan treći sastanak Regionalnog komiteta za traganje i spasavanje

 
 
U Beogradu je  održan treći sastanak Regionalnog komiteta za traganje i spasavanje u civilnom vazduhoplovstvu na kome su učestvovali eksperti iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Makedonije, Slovačke, Slovenije, Srbije i Crne Gore, kao i predstavnici EUROCONTROLA-a. Učesnica su predstavili rezultate rada tri radne grupe formirane u okviru ovog tela, otvorivši pri tom brojne teme koje se tiču traganja i spasavanja u njihovim zemljama, ali i međunarodne saradnje u ovoj oblasti.
Najviše vremena tokom dvodnevnog zasedanja Komiteta posvećeno je radu na Nacrtu prekograničnog međudržavnog multilateralnog sporazuma o saradnji u oblasti traganja i spasavanja, koji bi trebalo da omogući neposrednu razmenu informacija i saradnju na gotovo celokupnoj teritoriji Jugoistočne Evrope. 
Podržan je predlog Srbije da se tokom 2018. godine organizuju dodatne obuke u skladu sa potrebama regiona, kao I  da se u tom smislu iskoriste dostupni fondovi Evropske Unije. 
Konstatovano je da je Komitet za kratko vreme postao najveći stalni forum o traganju i spasavanju u Evropi.
Tokom dvodnevnog sastanka predstavljen je i novi logo Komiteta, izneti su predlozi za zajedičko učešće ekperata na međunarodnim konferencijama a Republika Srbija je pozvana da pokrene postupak registracije Memoranduma o osnivanju Komiteta kod ICAO.
Prva sednica Upravnog odbora Regionalnog Komiteta će biti održana u Beogradu 9. novembra 2017. godine. Na navedenoj sednici, na kojoj se očekuje učešće najviših predstavnika vazduhoplovnih vlasti i organizacija zaduženih za traganje i spasavanje iz regiona, kao i prisustvo direktora Eurokontrola i ICAO kancelarije za Evropu i Severni Atlantik, Slovačka će preuzeti predsedavanje od Srbije za 2018.godinu.
 

Nazad na ostale vesti