Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 09/20 i stupa na snagu 12. februara 2020. godine. Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Svetski Dan civilnog vazduhoplovstva

Sreda, 07.12.2016.
Svetski Dan civilnog vazduhoplovstva

Svetski Dan civilnog vazduhoplovstva

Danas je Dan civilnog vazduhoplovstva, koji je ustanovila Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (ICAO). Za međunarodni dan civilnog vazduhoplovstva proglašen je 7. decembar kao datum kad je potpisana Čikaška konvencija, koja je dala osnova modernom avio saobraćaju, ovakvom kakvog ga poznajemo danas.

Osnovni cilj Međunarodnog dana civilnog vazduhoplovstva je ukazivanje na potrebu globalne pažnje po pitanju sigurnosti i bezbednosti vazdušnog saobraćaja. 

Povodom Međunarodnog dana civilnog vazduhoplovstva Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije svim zaposlenima u civilnom vazduhoplovstvu, u Republici i širom sveta, čestita praznik i želi mnogo uspeha u daljem zajedničkom radu na jačanju globalne sigurnosne i bezbednosne mreže civilnog vazdušnog saobraćaja. 


Nazad na ostale vesti