Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Svetski Dan civilnog vazduhoplovstva

Sreda, 07.12.2016.
Svetski Dan civilnog vazduhoplovstva

Svetski Dan civilnog vazduhoplovstva

Danas je Dan civilnog vazduhoplovstva, koji je ustanovila Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (ICAO). Za međunarodni dan civilnog vazduhoplovstva proglašen je 7. decembar kao datum kad je potpisana Čikaška konvencija, koja je dala osnova modernom avio saobraćaju, ovakvom kakvog ga poznajemo danas.

Osnovni cilj Međunarodnog dana civilnog vazduhoplovstva je ukazivanje na potrebu globalne pažnje po pitanju sigurnosti i bezbednosti vazdušnog saobraćaja. 

Povodom Međunarodnog dana civilnog vazduhoplovstva Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije svim zaposlenima u civilnom vazduhoplovstvu, u Republici i širom sveta, čestita praznik i želi mnogo uspeha u daljem zajedničkom radu na jačanju globalne sigurnosne i bezbednosne mreže civilnog vazdušnog saobraćaja. 


Nazad na ostale vesti