Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

Učešće Republike Srbije u međunarodnoj vežbi VOLCEX 14/01

Petak, 14.02.2014.
VOLCEX (Volcanic Exercise) vežbe se sprovode u organizaciji ICAO Regionalne kancelarije Pariz i jedne od država Evrope koja se zaduži za praktično sprovođenje vežbe, a na čijoj teritoriji se nalazi neki od vulkana koji potencijalno mogu biti opasnost za vazduhoplovstvo. U vežbi učestvuju sve države Evrope i okolnih regiona čiji je vazdušni prostor, prema planu vežbe, „ugrožen“ oblacima vulkanskog pepela. Učesnici vežbe su nacionalni ANS, MET i AIS pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi, avio-prevozioci, aerodromi, nacionalne vazduhoplovne vlasti, VAAC Tuluz i London, ICAO EUR NAT Office Pariz, Eurocontrol CFMU, EACCC, EASA, IATA, i dr. 
 
Vežba se sastoji u simulaciji vulkanske erupcije i disperzije nastalog oblaka vulkanskog pepela čije se „širenje“ zatim prati prema prognozama meteorološke situacije u danima predviđenim za vežbu. U toku vežbe svi učesnici postupaju prema planu vežbe izdajući informacije, simulirajući adekvatne akcije i koordinirajući između sebe pre svega na nacionalnom, a zatim i međunarodnom nivou. Na kraju vežbe učesnici podnose svoje izveštaje organizatoru koji izdaje konačni izveštaj o vežbi.
 
Republika Srbija je uspešno učestvovala u međunarodnoj vežbi VOLCEX 12/01 koja je sprovedena 26. i 27. aprila 2012. godine.
 

Vežba VOLCEX 14/01 kojom je opet predviđeno da vazdušni prostor Republike Srbije bude pod uticajem „širenja“ oblaka vulkanskog pepela iz simulirane erupcije vulkana Stromboli na jugu Italije održaće se 1. i 2. aprila 2014. godine. Koristeći ranije stečena iskustva Republika Srbija će aktivno učestvovati u sprovođenju ove vežbe. 


Nazad na ostale vesti