Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 17. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu 01/2020, koja se odnosi na domaće i strane operatere koji obavljaju međunarodni vanredni avio-prevoz, domaće i strane operatere koji obavljaju nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-prevozu, u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja COVID-19Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 12. marta 2020. godine izdao je Operativno obaveštenje u cilju zaštite, koje nalaže svim operaterima koji obavljaju javni avio-prevoz, da obezbede dovoljnu količinu sredstava za dezinfekciju, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Učešće Republike Srbije u međunarodnoj vežbi VOLCEX 14/01

Petak, 14.02.2014.
VOLCEX (Volcanic Exercise) vežbe se sprovode u organizaciji ICAO Regionalne kancelarije Pariz i jedne od država Evrope koja se zaduži za praktično sprovođenje vežbe, a na čijoj teritoriji se nalazi neki od vulkana koji potencijalno mogu biti opasnost za vazduhoplovstvo. U vežbi učestvuju sve države Evrope i okolnih regiona čiji je vazdušni prostor, prema planu vežbe, „ugrožen“ oblacima vulkanskog pepela. Učesnici vežbe su nacionalni ANS, MET i AIS pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi, avio-prevozioci, aerodromi, nacionalne vazduhoplovne vlasti, VAAC Tuluz i London, ICAO EUR NAT Office Pariz, Eurocontrol CFMU, EACCC, EASA, IATA, i dr. 
 
Vežba se sastoji u simulaciji vulkanske erupcije i disperzije nastalog oblaka vulkanskog pepela čije se „širenje“ zatim prati prema prognozama meteorološke situacije u danima predviđenim za vežbu. U toku vežbe svi učesnici postupaju prema planu vežbe izdajući informacije, simulirajući adekvatne akcije i koordinirajući između sebe pre svega na nacionalnom, a zatim i međunarodnom nivou. Na kraju vežbe učesnici podnose svoje izveštaje organizatoru koji izdaje konačni izveštaj o vežbi.
 
Republika Srbija je uspešno učestvovala u međunarodnoj vežbi VOLCEX 12/01 koja je sprovedena 26. i 27. aprila 2012. godine.
 

Vežba VOLCEX 14/01 kojom je opet predviđeno da vazdušni prostor Republike Srbije bude pod uticajem „širenja“ oblaka vulkanskog pepela iz simulirane erupcije vulkana Stromboli na jugu Italije održaće se 1. i 2. aprila 2014. godine. Koristeći ranije stečena iskustva Republika Srbija će aktivno učestvovati u sprovođenju ove vežbe. 


Nazad na ostale vesti