Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 17. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu 01/2020, koja se odnosi na domaće i strane operatere koji obavljaju međunarodni vanredni avio-prevoz, domaće i strane operatere koji obavljaju nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-prevozu, u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja COVID-19Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 12. marta 2020. godine izdao je Operativno obaveštenje u cilju zaštite, koje nalaže svim operaterima koji obavljaju javni avio-prevoz, da obezbede dovoljnu količinu sredstava za dezinfekciju, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Saradnja Direktorata i ETF-a

Sreda, 30.03.2016.
Saradnja Direktorata i ETF-a

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu potpisali su 29. marta 2016. godine Memorandum o saradnji koji za cilj ima sprovođenje konkretnih aktivnosti koje imaju edukativnu, praktičnu i razvojnu dimenziju.
 
U ime Direktorata Memorandum je potpisala direktorka Mirjana Čizmarov dok je ETF predstavljao dekan Zoran Jovanović.
 
Saradnja dve institucije ubuduće će se ogledati kroz studentsku praksu, gostujuća predavanja zaposlenih u Direktoratu na Elektrotehničkom fakultetu, realizaciju trening programa, posete Direktoratu civilnog vazduhoplovstva, rad na projektima, istraživački rad, kao i zajednički nastup u javnosti.
 

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ovime nastavlja najavljeno uspostavljanje specijalnih odonosa sa visoko školskim ustanovama u Srbiji u cilju edukacije i pripreme mladih kadrova odnosno studenata. Saradnja je ostvarena sa Fakultetom organizacionih nauka, Saobraćajnim fakultetom i Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu. 


Nazad na ostale vesti