Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Upozorenje - škole bez JAR dozvole

Utorak, 18.12.2007.
Prema saznanjima Direktorata civilnog vazduhoplovstva u Srbiji su se pojavile pojedine „škole„ koje navodno izdaju evropske licence avio mehaničarima i letačima. 
 
Upozoravamo  sve koji nameravaju da se usavršavaju, da to čine samo u registrovanim i ovlašćenim školskim centrima koji imaju JAR dozvolu za tu delatnost jer u suprotnom takvi  „sertifikati„ neće biti priznati. 
 
JAR dozvolu školskim centrima izdaje Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ili EASA (Evropska agencija za bezbednost vazduhoplovstva). 

Nazad na ostale vesti