Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Formirana Komisija za istragu incidenta na Boingu - 737

Ponedeljak, 20.10.2008.
Generalni direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije Milan Moković, formirao je danas Komisiju koja će istraživati uzrok požara na motoru aviona Boing-737 nemačke aviokompanije 
XL Airways, koji je u subotu 18. oktobra prinudno sleteo na beogradski aerodrom „Nikola Tesla“.
 
U skladu sa pravilima Aneksa 13 - Čikaške konvencije, Direktorat je danas o ovom incidentu obavestio i vazduhoplovne vlasti Nemačke - zemlju u kojoj je registrovan avion kao i Sjedinjene američke države, zemlju proizvođača vazduhoplova.
 
Prinudno sletanje vazduhoplova Boing-737 i gašenje požara na levom motoru obavljeno je maksimalno profesionalno.
 
Celokupna intervencija gašenja požara trajala je oko 30 sekundi , nakon čega je hlađen stajni trap i motor aviona. Putnici su evakuisani za nepunih 40 sekundi.  

Aerodrom "Nikola Tesla"


Nazad na ostale vesti