Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Za jačanje bezbednosnog sistema - Direktoratu donacija Evropske komisije

Petak, 22.05.2009.
Evropska komisija je Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije obezbedila  donaciju, namenjenu jačanju bezbednosti u civilnom vazduhoplovstvu, u vrednosti od 300.000 evra.
U okviru donacije je specijalna, najsavremenija oprema, namenjena pre svega za potrebe obuke i sertifikovanja operatera za kontradiverzione poslove.
 
Oprema, između ostalog, sadrži:
  • rendgen uređaje za pregled kabinskog prtljaga,
  • metal-detektorska vrata za pregled putnika,
  • standardne test torbe,
  • softverski sistem za sertifikovanje operatera za kontradiverzione poslove
Program donacije je deo  ESAA Sporazuma (Multilateralnog sporazuma između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 od 10. juna 1999.) o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja).
 
Ovom donacijom, Evropska komisija želi da vazduhoplovnim vlastima Srbije omogući efikasniju  primenu Sporazuma, koja će voditi  jačanju bezbednosnog sistema našeg i evropskog vazdušnog prostora u celini.
 

Program donacije biće sproveden u naredne dve godine. 


Nazad na ostale vesti