Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Saopštenje Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Sreda, 30.12.2009.
U ponedeljak, 28.12.2009. godine, nešto posle 12č, u vazdušnom prostoru Republike Srbije, došlo je do narušavanja normi za razdvajanje između francuskog vazduhoplova A318 AFR286J, na liniji Pariz-Sofija, i izraelskog aviona Boing 777, ELY007, na liniji Tel Aviv-NJujork.
 
Kontrola letenja je o događaju obavestila srpske vazduhoplovne vlasti, koje su odmah reagovale i obavile inspekcijsku kontrolu. Vazduhoplovni inspektor Direktorata Civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je uvidom u audio i video snimak pomenutog događaja, nedvosmisleno utvrdio da je isključivi uzrok narušavanja normi razdvajanja vazduhoplova, nepridržavanje instrukcija kontrole letenja od strane posade francuskog aviona.
 
Instrukcije koje su izdate od strane radarskog kontrolora letenja Centra oblasne kontrole letenja Beograd, bile su ispravne i potpuno u skladu sa pravilima razdvajanja vazduhoplova. Posada francuskog aviona je čak ispravno ponovila zadatu instrukciju za snižavanje do visine od 35000 stopa (10.650 metara), ali je iz nepoznatih razloga nastavila snižavanje i ispod zadate i odobrene visine. Tek nakon pravovremene intervencije radarskog kontrolora letenja, posada francuskog aviona je zaustavila snižavanje na 34700 stopa (10.559 metara) odnosno 300 stopa niže od dozvoljenog nivoa, u trenutku kada je izraelski Boing bio udaljen 3,5 nautičkih milja, a na visini od 34000 stopa (10.346 metara).
 

O pomenutom događaju, i rezultatima analize, Direktorat Civilnog Vazduhoplovstva je promptno informisao i vazduhoplovne vlasti Izraela i Francuske, čiji su vazduhoplovi bili učesnici. 


Nazad na ostale vesti