Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju na snazi od 9. avgusta 2011. godine

Četvrtak, 28.07.2011.

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je danas, na 8. vanrednom zasedanju  i u danu za glasanje, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o vazdušnom saobraćaju.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju (“Službeni glasnik RS”, broj 57/11), stupiće na snagu 9. avgusta 2011. godine.

(Sadržaj zakona pogledajte OVDE)


Nazad na ostale vesti