Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

REGIONALNA KONFERENCIJA O PREKOGRANIČNOJ SARADNJI U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU U OBLASTI TRAGANJA I SPASAVANJA

Petak, 30.09.2011.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije bio je organizator dvodnevne Regionalne konferencije o prekograničnoj saradnji u civilnom vazduhoplovstvu u oblasti traganja i spasavanja, koja je održana  od 27- 29. septembra,  u Aranđelovcu.
 
Cilj konferencije bio je  da ukaže na potrebu i značaj regionalnog prekograničnog  povezivanja radi brzog koordinisanja aktivnosti u  traganju za vazduhoplovom i spasavanju ljudi, posle udesa civilnih vazduhoplova. Regionalno povezivanje u takvim situacijama je i preporuka Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva sadržana u Aneksu 12.  
Skupu koji je prvi put organizovan  na ovu temu u regionu, pored organizatora vazduhoplovnih vlasti Srbije,  prisustvovali su čelni ljudi svetskih vazduhoplovnih organizacija (EKAK-a, IKAO-a, EUROKONTROL-a, ITMCC-a, CSP-a), vazduhoplovnih vlasti Mađarske,  Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Bugarske, Rumunije, Slovenije, UNMIK-a i predstavnici Vojske Srbije i policije.
 
Tom prilikom, predstavnici vazduhoplovnih vlasti zemalja regiona, potpisali su zajedničku izjavu o  regionalnoj prekograničnoj saradnji u oblasti traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu. 


Nazad na ostale vesti