Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Parafiran Nacrt sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Srbije i Turske i potpisan Memorandum o razumevanju

Petak, 25.01.2013.

Delegacije Republike Srbije i Republike Turske sastale su se u Beogradu, 24. i 25.01.2013. godine radi zaključivanja novog bilateralnog Sporazuma o vazdušnom saobraćaju. Šefovi delegacija Miodrag Poledica, državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja Republike Srbije i Bilal Ekši, generalni direktor  Generalnog direktorata za civilno vazduhoplovstvo u Ministarstvu saobraćaja, pomorstva i komunikacija Republike Turske, parafirali su 25.01.2013. godine Nacrt sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske i potpisali Memorandum o razumevanju. Ovim sporazumom će se na najmoderniji način regulisati odnosi između dve države u oblasti civilnog vazduhoplovstva i  unaprediti redovni avio – saobraćaj između Srbije i Turske a koji će doprineti razvoju avio industrije kao jedne od najbitnijih grana ukupne privrede svake zemlje. Ono što je takođe veoma bitno, sporazum  će omogućiti brže i efikasnije  povezivanje dve zemlje, koje je pre svega u interesu putnika. 


Nazad na ostale vesti